Bảng Giá Bánh Trung Thu Givral 2022

Trân trọng gửi đến tất cả Quý khách hàng thân thiết bảng giá bánh trung thu Givral 2022 chính thức.

Bảng giá từ Tổng công ty Givral bao gồm các chính sách về giá sỉ, ưu đãi và chiết khấu đặt hàng

Quý khách vui lòng xem và tải bảng giá, đơn đặt hàng dưới đây. Hotline 0932 889 770 – 0902 389 519

Kính chúc Quý Khách một mùa Trung Thu ấm áp tình thân.
(Giá bánh đã bao gồm 10% VAT)

tai bang gia tai don dat hang

 

 

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán
BÁNH ĐẶC BIỆT (1 HỘP 1 BÁNH)
1A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG – 1kg 1.500.000
1B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG – 600g 800.000
1C THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG – 600g 650.000
BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC
16D TRÀ XANH (1 TRỨNG) 152.000
21D BLUEBERRY (0 TRỨNG) 200.000
22D RASPBERRY (0 TRỨNG) 200.000
23D CHOCOLATE (0 TRỨNG) 163.000
24D PHÔ MAI (0 TRỨNG) 163.000
25D CRANBERRY (0 TRỨNG) 200.000
BÁNH 150g (1 TRỨNG)
4D THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 362,000
6D THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 254,000
2D THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 229,000
8D THẬP CẨM GÀ QUAY
167,000
3D THẬP CẨM
149,000
17D THẬP CẨM NGŨ NHÂN
232,000
27D THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 238,000
5D HẠT SEN 135,000
7D ĐẬU XANH 123,000
9D ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 130,000
10D DỪA HẠT DƯA 125,000
11D KHOAI MÔN HẠT SEN 141,000
20D ĐẬU ĐEN 120,000
28D CHOCOLATE – CAPPUCCINO 120,000
30D LÁ DỨA 129,000
31D DỪA LÁ DỨA – New 143,000
12D ĐẬU XANH (0 TRỨNG) Chay 97,000
13D HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 111,000
14D ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG) Chay 108,000
26D KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 114,000
29D THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG) Chay 160,000
D11 DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) Chay 109,000
D12 DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 128,000
D13 DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG) Chay 111,000
D14 DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) Chay 145,000
D15 DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG) Chay 112,000
BÁNH 200g (2 TRỨNG)
4B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 394,000
6B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 286,000
2B THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 251,000
8B THẬP CẨM GÀ QUAY 200,000
3B THẬP CẨM 183,000
17B THẬP CẨM NGŨ NHÂN 259,000
27B THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 265,000
5B HẠT SEN 166,000
7B ĐẬU XANH 145,000
9B ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 153,000
10B DỪA HẠT DƯA 158,000
11B KHOAI MÔN HẠT SEN 164,000
16B TRÀ XANH 167,000
20B ĐẬU ĐEN 146,000
28B CHOCOLATE – CAPPUCCINO 146,000
30B LÁ DỨA 153,000
31B DỪA LÁ DỨA – New 173,000
12B ĐẬU XANH (0 TRỨNG) Chay 119,000
13B HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 140,000
14B ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG) Chay 125,000
26B KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 144,000
29B THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG) Chay 182,000
D1 DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) Chay 116,000
D5 DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 146,000
D9 DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG) Chay 119,000
D3 DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) Chay 155,000
D7 DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG) Chay 119,000
BÁNH 250g (2 TRỨNG)
4A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 419,000
6A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 324,000
2A THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 279,000
8A THẬP CẨM GÀ QUAY 227,000
3A THẬP CẨM 211,000
17A THẬP CẨM NGŨ NHÂN 289,000
27A THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 297,000
5A HẠT SEN 182,000
7A ĐẬU XANH 160,000
9A ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 168,000
10A DỪA HẠT DƯA 169,000
11A KHOAI MÔN HẠT SEN 184,000
16A TRÀ XANH 185,000
20A ĐẬU ĐEN 164,000
28A CHOCOLATE – CAPPUCCINO 164,000
30A LÁ DỨA 172,000
31A DỪA LÁ DỨA – New 189,000
12A ĐẬU XANH (0 TRỨNG) Chay 137,000
13A HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 158,000
14A ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG) Chay 145,000
26A KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 162,000
29A THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG) Chay 209,000
D2 DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) Chay 125,000
D6 DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) Chay 152,000
D10 DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG) Chay 131,000
D4 DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) Chay 160,000
D8 DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG) Chay 129,000
BÁNH 300g (2 TRỨNG)
XX THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 448,000
AA THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 356,000
XA THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 313,000
XB THẬP CẨM GÀ QUAY 248,000
XC THẬP CẨM 232,000
X6 THẬP CẨM NGŨ NHÂN 346,000
X1 HẠT SEN 204,000
X2 ĐẬU XANH 175,000
XD ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 181,000
X4 TRÀ XANH 195,000
COMBO GIVRAL 2022
TG1 TÂM GIAO 1 905,000
TG2 TÂM GIAO 2 866,000
TG3 TÂM GIAO 3
782,000
TY1 THÀNH Ý 1 1,173,000
TY2 THÀNH Ý 2
1,051,000
SV1 SUM VẦY 1 861,000
SV2 SUM VẦY 2 753,000
SV3 SUM VẦY 3 692,000
TYT1 TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 1,101,000
TYT2 TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 1,015,000
TYT3 TRĂNG YÊU THƯƠNG 3 950,000
CSM COMBO SẮC MÀU 678,000
CTT COMBO TÌNH THÂN 763,000
CNY COMBO NHƯ Ý 1,138,000
TDV1 TẾT ĐOÀN VIÊN 1 750,000
TDV2 TẾT ĐOÀN VIÊN 2
716,000
TDV3 TẾT ĐOÀN VIÊN 3 660,000
TT1 TRĂNG THANH 1 447,000
TT2 TRĂNG THANH 2 557,000