TÂM GIAO 1

905.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 250G
THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 2 TRỨNG 250G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G
DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 250G

Danh mục: