TRĂNG YÊU THƯƠNG 3

950.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm hộp Lục Bảo 60.000đ)

Danh mục: