COMBO NHƯ Ý

1.138.000 

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G
BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
RASPBERRY 0 TRỨNG 150G
CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G
CRANBERRY 0 TRỨNG 150G