TẾT ĐOÀN VIÊN 1

750.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150
G

Danh mục: