THÀNH Ý 1

1.173.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG 300G
THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 300G
HAT SEN 2 TRỨNG 300G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G

Danh mục: