TẾT ĐOÀN VIÊN 3

660.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150
G

Danh mục: