TRĂNG YÊU THƯƠNG 2

1.015.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm hộp Lục Bảo 60.000đ)

Danh mục: