TRĂNG YÊU THƯƠNG 1

1.101.000 

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 0 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm hộp Lục Bảo 60.000đ)

Danh mục: