Flip book element

TẾT ĐOÀN VIÊN 3

660.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150
G

Danh mục:
Đọc tiếp

TẾT ĐOÀN VIÊN 2

716.000 

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

Danh mục:
Đọc tiếp

TẾT ĐOÀN VIÊN 1

750.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150
G

Danh mục:
Đọc tiếp

COMBO NHƯ Ý

1.138.000 

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G
BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
RASPBERRY 0 TRỨNG 150G
CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G
CRANBERRY 0 TRỨNG 150G

Đọc tiếp

COMBO TÌNH THÂN

763.000 

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
RASPBERRY 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G
CRANBERRY 0 TRỨNG 150G

Đọc tiếp

COMBO SẮC MÀU

678.000 

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G
BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150
G

Đọc tiếp

TRĂNG YÊU THƯƠNG 3

950.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm hộp Lục Bảo 60.000đ)

Danh mục:
Đọc tiếp

TRĂNG YÊU THƯƠNG 2

1.015.000 

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm hộp Lục Bảo 60.000đ)

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.